O programie MarTERA

Więcej o programie MarTERA funduszu ERA-NET znajduje się na stronie: http://martera.eu