Opis projektu

Tytuł projektu: Routing statków uwzględniający zmienne warunki morskie
Skrót: ROUTING
Czas trwania: 42 miesiące (1 września 2018 – 28 lutego 2022)
Schemat finansowania: ERA-NET Cofund MarTERA-1 (call 2017)

Celem projektu jest opracowanie nowego typu rozwiązania do planowania trasy statków morskich z uwzględnieniem warunków pogodowych (ang. weather routing) z jednoczesną oceną wydajności statku i reakcji na warunki morskie, z dokładniejszym i niezawodniejszym wykorzystaniem prognoz pogody. Poziom niepewności w opisie środowiska statku zmniejszyłby się dzięki zastosowaniu prognoz zespołowych i ciągłych pomiarów parametrów ruchu statku i warunków pogodowych przez pokładowy system monitorowania. Proponowany system obejmowałby dwa systemy wspomagania decyzji (ang. DSS – Decision Support System), a mianowicie sterowanie statkiem (Ship Handling DSS) i planowanie trasy z uwzględnieniem warunków pogodowych (Weather Routing DSS). Ten pierwszy byłby odpowiedzialny za ciągłe pomiary parametrów ruchu statku i generowanie ostrzeżeń w przypadku niebezpiecznych operacji. DSS obejmuje urządzenia rejestrujące parametry ruchu o sześciu stopniach swobody i łączące pomiary z określoną pozycją i prędkością statku. Weather Routing DSS z kolei optymalizuje trasy, biorąc pod uwagę poprzednie dane DSS i prognozy pogody z dokładnością poprawioną za pomocą pomiarów. System umożliwi także wykorzystanie informacji dostarczonych przez system monitorowania w celu sprawdzenia dokładności prognozy pogody i dostosowania jej zgodnie z rzeczywistymi pomiarami na trasie.

Wszystkie metody i algorytmy zostaną zaimplementowane w komercyjnym środowisku elektronicznego mapowania morskiego (NaviWeather firmy NavSim). W pełni rozwinięty system zostanie zainstalowany na statku oceanograficznym w Portugalii i przetestowany w regularnych operacjach i rzeczywistych warunkach środowiskowych.

Zaprojektowanie metody kwantyfikacji niepewności prognoz pogody, zaktualizowanie ich rzeczywistymi zmierzonymi danymi oraz udoskonalenie modeli ruchów statków i wydajności, doprowadziłoby do poprawy jakości zaleceń dotyczących trasy. To z kolei przyczyniłoby się do zmniejszenia zarówno zużycia paliwa, jak i emisji zanieczyszczeń ze statków, zwiększenia bezpieczeństwa na pokładzie i ułatwienia procesów planowania w portach i na morzu.

Rys. 1. Ogólny schemat proponowanego systemu